Specialisaties

MS gerelateerde klachten

Westenholte Fysiotherapie & Fitness is aangesloten bij MS zorg Nederland. De praktijkhouder/ fysiotherapeut Dominique Vos is een ervaren specialist op het gebied van MS.

Wat is MS?

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen). Bij MS wordt de beschermende isolatielaag (myeline) van de zenuwen in het centrale zenuwstelsel aangetast. Er ontstaan plaques als gevolg van ontstekingen die de myeline aantasten en geven daardoor minder goed of soms zelfs helemaal geen signalen door. Hierdoor kunnen mensen met MS last hebben van uitvals- of verlammingsverschijnselen.

Wat is de oorzaak van MS?

De oorzaak van MS is niet bekend, de wetenschap gaat er van uit dat MS ontstaat door een combinatie van factoren. MS is niet erfelijk maar genetische factoren spelen wel een rol.

Klachten bij MS

MS kan aanleiding geven tot veel verschillende problemen, met name problemen in het dagelijks functioneren spelen een grote rol. Mensen met MS kunnen een aantal symptomen ervaren, zoals vermoeidheid, balans problematiek, spasticiteit, chronische pijn, mobiliteitsstoornissen, visuele en spraakstoornissen, depressie, sensorische stoornissen, cognitieve stoornissen en blaas- en darmstoornissen.

Fysiotherapie bij MS Voor iedereen is het belangrijk om te bewegen, bewegen zorgt voor een verbetering in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Bij MS patiënten streven we ernaar om de functies van het houdings- en bewegingsapparaat zo optimaal te houden. Het beloop van MS kan niet tegengehouden worden, maar soms kunnen de functionele gevolgen beperkt worden.

De fysiotherapie behandeling bij MS richt zich onder andere op:

 • Informeren en adviseren t.a.v. de klachten
 • Het trainen van functionele problemen
 • Opbouwen en onderhouden van het uithoudingsvermogen
 • Opbouwen en onderhouden van de spierkracht
 • Optimaliseren van balans
 • Mobiliteit van spieren en gewrichten behouden
 • Verminderen / stabiliseren van stijfheid en spasticiteit

Spasticiteit klachten

Westenholte Fysiotherapie & Fitness is aangesloten bij Netwerk Spasticiteit (Zwolle). De praktijkhouder/ fysiotherapeut Dominique Vos is een ervaren specialist op het gebied van spasticiteit klachten.

Wat is spasticiteit

Spieren hebben bij iedereen een normale mate van spanning, dit is nodig voor het dagelijks functioneren.

Bij spasticiteit is er sprake van een verhoogde spierspanning. Een spasme is een onwillekeurige samentrekking van spieren veroorzaakt door spasticiteit. Spasticiteit kan bij iedereen voorkomen.

Oorzaak spasticiteit

Spasticiteit wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwweefsel in het centraal zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en hersenstam). Een beschadiging kan op verschillende manieren veroorzaakt zijn:

 • Neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, familiale spastische paraparese
 • Een trauma of beschadiging van het ruggenmerg
 • Beschadiging van de hersenen door trauma of zuurstof tekort ( bij geboorte of door een CVA)

Gevolgen spasticiteit

Spasticiteit kan pijn veroorzaken, het bewegen beperken en het dagelijks handelen negatief beïnvloeden. Een ander mogelijk symptoom is het optreden van een sterkte hinderlijke reflex.

Fysiotherapie bij spasticiteit

Er bestaat op dit moment geen genezing voor spasticiteit. Er zijn wel behandelopties die de symptomen onder controle kunnen houden en/of helpen verlichten.

De fysiotherapeuten van Westenholte Fysiotherapie & Fitness kunnen door middel van oefentherapie ondersteuning bieden doormiddel:

 • Informeren en adviseren t.a.v. de klachten
 • Het strekken en ontspannen van de spieren
 • Vergroten van gewrichtsbeperkingen
 • Verbeteren van de bloedsomloop
 • Oefentherapie gericht op kracht en uithoudingsvermogen

De therapeut zal met u bekijken welke behandeling het beste voor u zal werken.